Britt Arenander

Född i Stockholm 1941. Fil kand, Journalistinstitutet, arbetade sedan flera år som journalist, bl a på Expressens kulturredaktion. Hennes första roman publicerades av Bonniers 1968; har sedan dess gett ut ett dussintal böcker i Sverige, de flesta romaner; två s k kvinnodeckare utgivna av Fischer Taschenbuchverlag på 90-talet. Har sedan slutet av 60-talet också översatt engelsk- och franskspråkig litteratur, bl a sex delar av Anaïs Nins dagbok som hon fick ett pris för.

Böcker

Translate »

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.