Förlaget

Saturn Förlag startade sommaren 2018. Bakgrunden till etableringen var en önskan om att starta ett oberoende förlag vars främsta syfte är att ge ut kvalitetslitteratur som inte uppmärksammats av de traditionella bokförlagen.

Grundtanken är att publicera nya svenska författare som skriver på svenska och på andra språk samt att ge ett urval av utländska bestsellers, som inte lyckats tränga igenom det hårt styrda utbudet, en möjlighet att nå svenska läsare.

Translate »

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.